O MNĚ

0+let
praxe

0+spokojených
klientů

0+školení
a seminářů

 

Mým mottem je cvičit zdravě a s radostí. Toto se snažím promítat do všech lekcí. Své klienty učím, jak cvičit zdravě a jak se v běžném životě zdravě pohybovat. Ve všech svých hodinách kladu velký důraz nejen na správné vysvětlení a provádění cviků, ale také na výběr hudby, protože hudba je jedním z hlavních motivačních prvků cvičení. Zároveň, opět ve všech hodinách, zapojuji do cvičení Core (střed těla) a HSS (hluboký stabilizační systém), který je důležitý pro správné držení těla a správný pohyb. U svých klientů respektuji kondici a zdravotní stav, cviky se snažím odstupňovat a kontrolovat.

Ve svém životě jsem prošla různými etapami. Jako malá jsem začínala s moderní gymnastikou a baletem, pokračovala jsem společenským tancem a aerobikem. Poté jsem se stala instruktorkou aerobiku a Zumby. Dnes se věnuji i těmto svižným cvičením, ale soustředím se zejména na cvičení pro zdravá záda. V této oblasti jsem se stala i lektorkou na doškolovacích seminářích a školeních pro cvičitelky zdravotního cvičení. Vedle toho se věnuji masážím, které pomáhají mým klientům s problémy pohybového aparátu a v kombinaci s cvičením dosahuji výborných výsledků.

 

KVALIFIKACE

Duben 2024   Lektorka na doškolovacím semináři pro cvičitele Zdravotní TV “Harmonie těla a duše II"
Leden 2024   Vedoucí komise zdravotní TV Praha SPV
Listopad 2023   Lektorka na doškolovacím semináři pro cvičitele Zdravotní TV “Harmonie těla a duše"
Listopad 2022   Lektorka na doškolovacím semináři pro cvičitele Zdravotní TV “Pánev, křižovatka zdraví II"
Listopad 2021      Lektorka na doškolovacím semináři pro cvičitele Zdravotní TV “Pánev, křižovatka zdraví"
Leden 2019   Členka komise zdravotní TV Praha SPV
Listopad 2018   Lektorka na doškolovacím semináři pro cvičitele Zdravotní TV „Smích a pohyb léčí“
2014 – 2015   Spolupráce s VŠTJ Medicína | www.vstj.cz | pod vedením MUDr. Martina Matoulka, Ph.D., odborného asistenta na III. interní klinice 1. LF UK. Lektorka zdravotního cvičení pro kardiaky, diabetiky a bariatrické pacienty
2010   Lektorka Zdravotní komise ČOS | Instruktorka Zumby | Instruktorka PortDeBras
2008   Masérka
2007   Cvičitelka dětského aerobiku
2006   Cvičitelka seniorského cvičení
2005   Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy | Příprava tanečních choreografií
1991   Cvičitelka aerobiku

 

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ